Visie

Altijd werken met de juiste aanpak

Gekeken naar doorlooptijd zit het grootste deel van de investering aan de voorkant van projecten. Een goed gepland project verdient zich terug.

Scroll

Onze heldere visie

Bij de realisatie en reconstructie van infrastructuur netwerken ligt de focus van oudsher op het bouwen ervan. Logisch vanuit de gedachte dat het netwerk de mogelijkheden levert waarvoor het aangelegd wordt en in geld uitgedrukt de bouw de grootste investering vergt.

 

Echter, een veranderende markt en wetgeving hebben hier verandering in gebracht. Enerzijds heeft een groeiend aantal belanghebbenden in de omgeving van infranetwerken invloed op en zeggenschap over de ontwikkeling (Plan fase) en daarmee (indirect) over de doorlooptijd en kosten.

 

Anderzijds zorgt de vraag uit de markt voor steeds snellere ontwikkeling van nieuwe technologieƫn en toepassingen en daarmee modernisaties van bestaande infranetwerken. Een correcte oplevering, borging en beheer (Run fase) van hetgeen gebouwd, is essentieel als input voor het project van morgen. Er zit veel verbeterpotentieel in de Plan en Run fase van infranetwerken.

Zo zien wij de keten

Wij helpen je met het projectmanagement voor het hele project of we leveren ons specialisme op onderdelen.

Implementation Management Implementation and/or management

Plan

Veel van wat wij doen zit in de voorbereiding van projecten. Wij zijn je verbindende schakel tussen alle partners en belanghebbenden en met de juiste afstemming en coƶrdinatie bereiken we gezamenlijk jouw doel.

Build

In de uitvoeringsfase van projecten helpt het om kort op de bal te zitten en goed inzichtelijk te hebben wat de status van de realisatie is. Inzicht in de veiligheid, kwaliteit, doorlooptijd en budget geeft de mogelijkheid om, indien nodig, bij te sturen.

Run

Een project kan pas afgerond worden na de succesvolle overdracht en de bewezen werking van het netwerk. Validatie van de planning en realisatie is cruciaal. Pas dan kan het netwerk in beheer genomen worden om gereed te zijn voor het plan van morgen.

Continue vernieuwing

Een werkend netwerk heeft onderhoud en modernisaties nodig. Technologische ontwikkeling en veranderingen in de markt vragen om nieuwe projecten. Een infrastructuur netwerk eindigt niet in de beheer fase, maar begeeft zich in een levenscyclus waar de drie fases zich blijven herhalen totdat demontage plaatsvindt.

Onze partners

We kunnen niet overal goed in zijn, maar we kunnen wel zorgen dat de beste specialisten meehelpen. Voor specifieke juridische vraagstukken in onze projecten werken wij samen met Rechtsom Juristen. Om jouw projecten te besturen en de onderliggende processen en data te borgen, maken wij gebruik van de software van BlueLogiq.