13 September 2022

Werken aan het netwerk van morgen? We leggen het je uit

Bij INNSO werken we elke dag aan het netwerk van morgen. Maar welke netwerken zijn dat?

Netwerk transporteren
Scroll

Geschreven door: Justin de Bolster – Partner en Manager Strategy & Business Development bij INNSO. Datum: 13-09-2022.

Bij INNSO werken we elke dag aan het netwerk van morgen. We ontwikkelen, besturen en beheren netwerken in de telecom en energie. Maar welke netwerken zijn dat precies? In deze eerste INNSO blog nemen we je mee in onze wereld waarin we elke dag met plezier de uitdagingen aangaan. Je krijgt antwoord op bovenstaande vraag en meer inzicht in onze organisatie. 

Infrastructuurnetwerken

Wij werken voornamelijk aan fysieke infrastructuurnetwerken. Dit zijn netwerken die bestaan uit tastbare elementen, zoals kabels, leidingen, centrales, stations, radiomodules, antennes en de (staal)structuren die deze elementen dragen. Deze elementen spelen een actieve of passieve rol in het transport door het netwerk. Transport van bijvoorbeeld gesprekken (voice), data, elektriciteit, gas en water. In de telecomsector gaat het om mobiele- (transport via de lucht) en vaste (transport via bekabeling, zoals glasvezel of koper) netwerken en in de energiesector om netwerken van kabels en leidingen. De netwerken kunnen zich zowel boven- als ondergronds bevinden. 

Vitale infrastructuur is essentieel voor de 
Nederlandse samenleving

Infrastructuurnetwerken zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. Dat wil zeggen dat ze onderdeel zijn van bepaalde processen die zó essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving, dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, aldus de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Nederland loopt op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid voorop in de wereld als het gaat om infrastructuurnetwerken. Maar ook hier zijn de uitdagingen groot, omdat de vraag naar energie en connectiviteit enorm zijn toegenomen en alleen maar verder zullen toenemen. Samen met een landelijk personeelstekort, toenemende schaarste aan materialen met stijgende tarieven tot gevolg, zorgen de planning en uitvoering van de projecten voor extra complexiteit.

Van A naar B

Een versimpelde weergave van de functie van infrastructuurnetwerken, is dat ze bedoeld zijn om iets (data, elektriciteit, etc.) te transporteren van A naar B middels de fysieke elementen (kabels, leidingen etc.) en/of door de lucht middels radiogolven. Daarbij is het uitgangspunt dat er een bepaalde behoefte is bij B die vanuit A geleverd dient te worden of vice versa. Echter, de werkelijkheid brengt veel meer complexiteit met zich mee. Want hoe zorgen we ervoor dat we al die verschillende behoeftes in volume, kwaliteit en tijd kunnen leveren en correct door de netwerkinfrastructuur kunnen transporteren? Belangrijke elementen om hierbij rekening mee te houden zijn bereikbaarheid, capaciteit en tijd. Goed kunnen inschatten wat er op korte en lange termijn aan behoeftes zijn, is essentieel en het vertrekpunt voor de infrastructuur netwerken van morgen.  

Aan het begin van de blog haalden we aan dat INNSO netwerken ontwikkelt, bestuurt en beheert. Maar wat bedoelen we hier precies mee? Je leest het in de volgende blog.

Heb je een vraag of opmerking over deze blog? Neem gerust contact met ons op.