20 November 2023

Het belang van congestie-management voor een efficiënter stroomnet

Scroll

Geschreven door: Charlotte van der Hulst & Floor van Koert – Content Creators. Datum: 21-11-2023.

In een tijd waarin de vraag naar elektriciteit voortdurend groeit en het stroomnet zijn maximale capaciteit bereikt tijdens piekmomenten, is het essentieel om innovatieve oplossingen te vinden die de druk op het net verminderen en tegelijkertijd een soepele werking van de elektriciteitsdistributie waarborgen. Eén van de meest veelbelovende strategieën die momenteel wordt toegepast, is congestiemanagement. Dit systeem, waarbij netbeheerders contracten afsluiten met grootverbruikers en producenten van elektriciteit om tijdelijk minder stroom te verbruiken of te leveren, heeft zich bewezen als een effectieve manier om de efficiëntie van het stroomnet te vergroten.

Congestiemanagement is een flexibele aanpak die op een slimme manier gebruikmaakt van de mogelijkheid om op piekmomenten het elektriciteitsverbruik te verminderen. Dit gebeurt door het sluiten van overeenkomsten tussen netbeheerders en aangeslotenen, waarbij deze laatste tijdelijk hun verbruik verminderen of hun productie aanpassen. In ruil daarvoor worden zij vergoed voor de geleverde inspanningen. Dit proces biedt een win-winsituatie, waarbij het stroomnet efficiënter wordt benut en de deelnemende partijen een passende vergoeding ontvangen voor hun bijdrage aan de stabiliteit van het netwerk.

Recente evaluaties van het proces tonen aan dat congestiemanagement daadwerkelijk resultaten oplevert. Het maakt ruimte vrij op het net, wat de mogelijkheid biedt om meer aangeslotenen te verwelkomen. Echter, het aanbod van flexibiliteit blijft nog beperkt, en het vinden van een balans tussen de marktvraag en de verwachtingen van netbeheerders blijft een uitdaging.

Verbeteringen en toekomstige vooruitzichten

Om congestiemanagement verder uit te werken en de participatie te vergroten, werken netbeheerders, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en marktpartijen aan verschillende verbeteringen. Een van deze verbeteringen gaat over het standaardiseren van contracten en vergoedingen tussen netbeheerders en elektriciteitsproducenten, waardoor flexibiliteit op een efficiëntere en grootschaligere manier kan worden ingezet.

Bovendien wordt gewerkt aan het implementeren van zowel individuele als groepscontracten voor flexibiliteitscontracten. Een opvallende ontwikkeling in deze richting is de voorgestelde deelnameplicht voor congestiemanagement voor midden- en grootverbruikers. Dit initiatief dwingt bedrijven met een gecontracteerd vermogen boven een bepaalde drempel om aan te tonen welk deel van hun vermogen flexibel kan worden ingezet, en tegen welke prijs zij bereid zijn om dit vermogen aan te passen. Deze maatregel vergroot niet alleen de betrokkenheid, maar versterkt ook de transparantie en efficiëntie van het congestiemanagement.

De toekomst van een efficiënter stroomnet

Met de voortdurende inspanningen van netbeheerders, de ACM en de betrokken marktpartijen om congestiemanagement te verbeteren, is de toekomst van een efficiënter stroomnet veelbelovend. Door de implementatie van gestandaardiseerde processen, verbeterde contractuele regelingen en een verplichte betrokkenheid van bedrijven, zal het congestiemanagement een cruciale rol blijven spelen in het verzekeren van een stabiele en efficiënte elektriciteitsdistributie voor de komende jaren. Met deze gezamenlijke inspanningen zal het stroomnet beter benut worden, waardoor meer bedrijven en huishoudens kunnen profiteren van een betrouwbare en duurzame stroomvoorziening.

Kortom, congestiemanagement draagt zeker bij en zal ook in de toekomst blijven bijdragen, maar er zijn meer oplossingen nodig om het tekort aan capaciteit snel te vergroten. INNSO werkt hier hard aan mee. 

Samen werken we aan het (duurzame) netwerk van morgen!

Wij hebben altijd ruimte voor nieuw talent. Zowel voor jong, aanstormend talent als voor ervaren specialisten in het vak. Word jij onze nieuwe collega? Neem een kijkje bij onze vacatures.

Blogs

Volg ons op LinkedIn

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, verhalen, projecten en vacatures van INNSO door ons te volgen op LinkedIn.

LinkedIn