16 Februari 2023

Waardevolle samenwerking tussen INNSO en Alliander

Scroll

Geschreven door: Jos Vosman – Programma’s & Projecten bij INNSO. Datum: 16-02-2023

Dat de toenemende energievraag Nederland dagelijks bezighoudt is een feit. Een eerdere blog beschreef dat de vraag naar elektrisch vermogen in 2050 wel drie tot vier keer groter wordt dan nu (Gemeente Amsterdam, Liander, Tennet, 2022). Randvoorwaardelijk aan deze vraag is de beschikbaarheid over voldoende, veilige en betrouwbare infrastructuur. Om hieraan bij te dragen, is Alliander een intensief partnership met INNSO aangegaan. Deze blog beschrijft hoe Alliander en INNSO met het programma Aanrakingsveiligheid en Ontmazen samen werken aan het netwerk van morgen. 

Labrador geëlektrocuteerd

Hoe het ontstond
De aanleiding van het programma ontstond in 2003 toen in Amsterdam een labrador geëlektrocuteerd werd doordat die plaste tegen een beschadigde lantaarnpaal. Aan de hand van dit incident deed de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek, voerde het gesprek met de netbeheerders en stelde eisen rondom de aanraakveiligheid van het elektriciteitsnet. Het bestaande net moet voor 22 september 2027 aan nieuwe aanrakingsveiligheidseisen voldoen.  

Het programma richt zich op het aanraakveilig maken van de openbare verlichting en het laagspanningsnet in de stedelijke gebieden van Amsterdam, Nijmegen en Hilversum. Deze netten hebben extra aandacht nodig omdat ze in grote mate vermaasd zijn. De elektriciteitskabels zijn hierbij via verschillende kanten aan elkaar verbonden en kunnen gevoed worden door meerdere middenspanningsruimtes. Dit kan leiden tot een ingewikkelde netstructuur met potentiële veiligheidsrisico’s.

Om de benodigde werkzaamheden aan het netwerk zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, wordt er binnen het programma gezocht naar synergie in het ontmazen en aanraakveilig maken. Om te zorgen dat het aangepaste netwerk voldoende toekomstbestendig is, worden ook netwerkverzwaringen uitgevoerd. Dit kan op nieuwe locaties maar ook in bestaande klantruimtes. Al deze aspecten komen samen in het programma Aanrakingsveiligheid en Ontmazen. 

INNSO-aanpak  
INNSO hanteert hierbij een eigen aanpak. Deze aanpak kenmerkt zich door de inzet van diverse disciplines in hun eigen kracht. Waar voorheen een engineer verantwoordelijk was voor alle voorbereidende activiteiten, zijn in de huidige aanpak meerdere rollen betrokken. Bijvoorbeeld: publieke en private omgevingsmanagers, engineers, ondersteunend engineers en een voorbereidingscoördinator. INNSO stuurt deze werkwijze, compleet geïntegreerd binnen de structuur van Alliander, centraal aan. Het juist inzetten van deze verschillende rollen zorgt uiteindelijk voor een effectieve en efficiënte uitvoering binnen het programma. 

“Goede match

Partnership
In deze enorme opgave zoekt Alliander naar een waardevolle samenwerking. Doordat INNSO zich specialiseert in het ontwikkelen, besturen en beheren van infrastructuurnetwerken vormt dit een goede match. INNSO draagt binnen het programma de complete verantwoordelijkheid voor alle voorbereidingen die getroffen worden om projecten tot uitvoering te laten komen. Denk hierbij aan de engineering van netwerken, afstemming met gemeenten, omgevingsmanagement, publiek-en privaat rechtelijk juridische afstemming/borging ofwel; alle activiteiten die nodig zijn om projecten buiten uit te kunnen voeren én geïntegreerde besturing hiervan. 

Heb je een vraag of opmerking over deze blog? Neem gerust contact met ons op.

Lees hier meer over dit uitdagende project.

Test test

Test test

TEST