4 Januari 2024

Samenwerken aan de versterking van de elektriciteits-infrastructuur van Nijmegen

Scroll

Geschreven door: Hein Pijnappel – Omgevingsmanager. Datum: 04-01-2024.

Bij INNSO zetten we ons in voor het versterken van de basis van onze samenleving door de verbetering van de elektriciteitsinfrastructuur. In ons meest recente programma ‘Aanraakveiligheid & Ontmazen’ in Amsterdam en Nijmegen werken we samen met Liander aan onder andere de implementatie van buurtplannen om het laagspanningsnet veiliger en krachtiger te maken. INNSO hanteert hierbij een eigen aanpak, die zich kenmerkt door de inzet van diverse disciplines in hun eigen kracht. Onze Omgevingsmanager Hein is verantwoordelijk voor de goedkeuring van locaties van elektriciteitsruimtes vanuit afstemming met de gemeente Nijmegen. Dit is niet alleen een technische uitdaging, maar ook een oefening in effectieve samenwerking.

Als omgevingsmanager bij dit project is het de taak van Hein om de brug te slaan tussen de technische vereisten en een goede ruimtelijke inpassing. Samenwerking met de gemeente Nijmegen staat hierbij centraal. De uitbreiding van het elektriciteitsnet is noodzakelijk voor veilige groei en ontwikkeling van een energie neutrale stad, waarbij de waarde aan het behoud van de esthetische en functionele integriteit van de omgeving van belang is.

Samensmelting behoeften en belanghebbenden

Het proces begint met het aanbieden van verschillende locatiealternatieven aan de gemeente, gebaseerd op zorgvuldig onderzoek en analyse van de behoeften van zowel Liander als lokale belangen. Denk hierbij aan parkeermogelijkheden, behoud van groen, visuele aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van nabijgelegen woningen.

Het team van INNSO zorgt ervoor dat de acties naadloos aansluiten op de bredere doelstellingen en projecten van Liander. Dit betekent ook dat het team zich tijdens de voorbereidingen bezighoudt met een complex proces van afstemming en coördinatie met diverse interne en externe belanghebbenden.

Eerste resultaat zichtbaar

Hoewel de uitdagingen soms aanzienlijk kunnen zijn, hebben de buurtplannen ‘Altrade’ en ‘Heseveld’ al grote vooruitgang geboekt. Meer dan 75 procent van de beoogde locaties is binnen een half jaar afgesproken. Dit succes is te danken aan de voortdurende dialoog en de gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen. De eerste elektriciteitsruimte is hierdoor afgelopen maand geplaatst!

De weg naar een duurzaam Nijmegen

Zodra een geschikte locatie is gevonden, wordt de buurt volledig geïnformeerd door middel van verschillende communicatiemiddelen. Het doel is om de impact op de omgeving tot een minimum te beperken. 

Kortom, de buurtgerichte aanpak zorgt voor een efficiënte en zorgvuldige aanpak, en een versnelling in de realisatie van nieuwe elektriciteitsruimtes.

Het programma werkt zo toe naar het bereiken van belangrijke mijlpalen in de energietransitie en levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame doelstellingen van Nijmegen.

Samen werken we aan het (duurzame) netwerk van morgen!

Wij hebben altijd ruimte voor nieuw talent. Zowel voor jong, aanstormend talent als voor ervaren specialisten in het vak. Zie jij jezelf, net als Hein als Omgevingsmanager, de verbinder in vergelijkbare complexe projecten zijn? Bekijk de vacature voor Omgevingsmanager en neem contact met ons op.

Foto door Uva Rova

Vacature Omgevingsmanager

Bekijk vacature