Services

Altijd precies op de juiste plaats

Ben je op zoek naar waardevolle diensten? Wij leveren verbindende diensten bij de ontwikkeling, uitvoering en beheer van infrastructuur netwerken.

Scroll

Outsourcing & Managed Services

Infranetwerken vormen de ruggengraat van onze moderne samenleving. Wij leveren specialistische diensten voor de hele keten van infraprojecten. Besteed projectonderdelen uit of schakel ons in als managed service partner.

Wij kennen het speelveld

Wij hebben ruim 20 jaar ervaring met uiteenlopende infraprojecten binnen telecom en energie. Daardoor kennen we het speelveld door en door. Ons team van ondernemende en betrokken mensen werkt samen met jou aan duurzame oplossingen van hoge kwaliteit. Wij begrijpen dat wat we vandaag doen de basis is voor toekomstige projecten.

Contact

Wij staan voor je klaar

Wij doorgronden de gehele keten en voeren hierin de belangrijke stappen uit. We leveren specifieke diensten of we beheren het gehele infranetwerk voor jou.

Onze Services

Site Acquisitie

Wij verwerven locaties voor opstelpunten in telecom en energie. Wij doen de afstemming, onderhandeling en overeenstemming met eigenaren, voorlichting en courtesy.

Vergunningen

Wij zorgen ervoor dat je de juiste vergunningen hebt. Van bouw- en aanlegvergunningen tot graaf- en kraanvergunningen. We begeleiden het hele proces van vooroverleg tot en met beroep- en bezwaarprocedures.

Grondzaken

Wij kopen, ruilen, huren en verkopen grond voor jou, zodat er spanningstations en masten geplaatst kunnen worden. We vestigen recht van opstal voor het leggen en hebben van kabels en leidingen in de grond. We stemmen af, coördineren, analyseren en borgen dat de uitvoering kan plaatsvinden. We stellen vast en komen compensaties overeen bij schade of nadeel.

Engineering

Wij doen het ontwerp van boven- en ondergrondse infranetwerken. Van het high level ontwerp tot aan het schouwen. Van tracé- en locatiebepaling tot aan de details. Wij verzorgen de werktekeningen en de werkpakketten voor de uitvoering.

Omgevingsmanagement

Onze omgevingsmanagers zijn de verbindende schakel tussen de projectorganisatie en omgeving. Ze creëren en borgen de juiste balans tussen de belangen van de omgeving en de projectopgave. ze weten de noodzaak en complexiteit van de techniek over te brengen op de omgeving. Belangrijke aspecten hierbij zijn het behouden en vergroten van draagvlak, het minimaliseren van hinder en heldere communicatie.

Beheer

Wij voeren het volledige beheer van jouw infrastructuurnetwerk op het gebied van relaties, juridische zaken, commercie en data. Het borgen van de status quo van de verschillende assets is ons doel. Wij zorgen ervoor dat de geaccepteerde project-output van vandaag de gevalideerde input voor het project van morgen is.

Juridische Ondersteuning

De markt verandert snel. Wetgeving verandert, er komen belanghebbenden bij, de externe invloeden groeien en er ontstaan tegenstrijdige belangen. Dat vraagt om goede juridische ondersteuning. Wij ondersteunen je bij de ontwikkeling, de uitvoering en het beheer van infranetwerken.

Wij staan voor je klaar

Wij kunnen je in alle stappen van de keten ondersteunen. We leveren specifieke diensten of nemen het beheer van het infranetwerk volledig voor je uit handen.

Justin de Bolster

Contactpersoon Services

Telefoon

06 519 608 86

E-mail

E-mail

Contact

Start vandaag met jouw netwerk van morgen

Samen bouwen aan de toekomst? We helpen je graag! Bel of mail.

Contact